Get Adobe Flash player

IARQ - ROMA

Kvalita ovzdušia vnútorného prostredia budov a respiračné zdravie v rómskych osadách na Slovensku a v Rumunsku

Trvanie projektu:
2008 - 2010

Financovaný:
IOWA NIH Research Grant # D43 TW000621 from the Fogarty International Center

Vedúci projektu:
PhDr. Marek Majdan, PhD.


Členovia riešiteľského tímu:
RNDr. Janka Ďuricová
PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
Mgr. Luboš Bošák, PhD.
PhDr. Daniela Kállayová, PhD.


Partneri:
Rumunsko – Alex Coman

Anotácia projektu:
Bolo realizované meranie v 11 domoch v Rumunsku a 19 na Slovensku na  zistenie úrovne oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), celkového prachu, Teploty vzduchu (T) a relatívnej vlhkosti vzduchu (RV). Boli použité dotazníky na získanie dodatočných informácií o vnútornom ovzduší ako aj o subjektívnych respiračných ťažkostiach respondentov. Meranie prebiehalo vo vykurovacom a nevykurovacom období roka. Koncentrácie CO a CO2 boli signifikantne vyššie vo vykurovacom období v oboch krajinách (p<0.001), čo potvrdzuje vplyv spaľovania pevného paliva. Koncentrácie CO a CO2 boli celkovo vyššie v Rumunsku, naproti tomu hodnoty prachových častíc boli vyššie na Slovensku. Na respiračné ťažkosti, ako kašeľ v rôznych formách sa sťažovalo 51 % Rómov, pridruženú expektoráciu hlienov priznalo 26 % Rómov. Boli zistené ďalšie faktory predstavujúce zdravotné riziká, ako fajčenie, zvieratá vo vnútri a nedostatočné vetranie.

Ciele:
vyhodnotiť kvalitu vnútorného ovzdušia v rómskych domácnostiach a poučiť ich obyvateľov o možných zdravotných rizikách a ich eliminácii.


Publikácie:
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA. SAVEZ – Zdravie vo všetkých politikách. Košice, 2009. ISBN 978-80-89284-45-0.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. Health and quality of life. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-274-3.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. Language Competence as Part of Lifelong Learning. Trnavská univerzita v Trnave, 9. apríl  2010. Trnavská univerzita v Trnave, 2010, ISBN 978-80-8082-339-9.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. Abstract book. 3rd Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe, 27-29 May, 2010 – Pécs. Poster.
Majdan, M., Gallová, E., Ďuricová, J., Bošák, L., Bražinová, A., Coman, A.: Biomass Use and Indoor Air Quality in Roma Villages in Slovakia and Romania - Results from the IARQ-ROMA Study In: Boston: ISES, 2009. p. 27-28.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: Respiratory health risks of indoor air pollution by solid fuels combustion in Slovakian Roma community, In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 20, Supplement 1 (2010), s. 257-258.
Majdan, M., Coman, A. Gallová, E., Ďuricová, J., Bošák, L., Kállayová, D.: Indoor air quality and respiratory health in Roma villages in Slovakia and Romania - a comparative pilot study, In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 20, Supplement 1 (2010), s. 24.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Kvalita ovzdušia vnútorného prostredia budov a respiračné zdravie v rómskych osadách na Slovensku a v Rumunsku. 3. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Zdravie vo všetkých politikách, 21. – 22. máj 2009, Košice
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. Quality of Life in Marginalized Groups. Second symposium of public health with international involvement. Trnavská univerzita v Trnave, 14. – 15. október  2009.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 (26. 4. 2010 – 26. 5. 2010). Zborník abstraktov ISBN 978-80-970421-8-9. Poster
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. Health and quality of life. Trnavská univerzita v Trnave, 2010.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: Biomass Combustion and Indoor Air Quality in the Roma communities in Slovakia and Romania (IARQ-ROMA), In: Science in the service  of humanity. Third interdisciplinary symposium of public health, nursing, social work and laboratory investigating methods  with international involvement. ISBN: 978-80-8082-397-9.
Ďuricová, J., Majdan, M., Gallová, E., Bošák, L., Marcinková-Kállayová, D., Coman, A.: IARQ – ROMA – Indoor air quality and respiratory health in the Roma villages in Slovakia and Romania. 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU, 10.-11.3.2011, ISBN 978-80-8082-449-5.

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31