Get Adobe Flash player

Analýza stravovacích návykov študentov a zamestnancov Trnavskej Univerzity v kontexte s Národným programom prevencie obezity

Trvanie projektu:
1 rok

Zdroj financovania:
Trnavská Univerzita v Trnave

Vedúci projektu:
Ing. Viera Peterková, PhD.,
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

Členovia riešiteľského tímu:
Ing. Ivona Paveleková, CSc.,
PaeDr. Mária Orolínová, PhD.
PhDr. Kristína Grendová, PhD.
Mgr. Mária Kvaková, PhD.

Anotácia projektu:
Vplyvom  nových trendov v stravovaní a zaužívané nesprávne stravovacie návyky  zvyšujú riziko vzniku a výskytu neinfekčných ochorení, najmä srdcovocievnych a onkologických. Na Slovensku je dlhodobá energetická nadmernosť vo výžive charakterizovaná nízkou   spotrebou  ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov a vysokou spotrebou mäsa (o 20 % vyššia)  a nedostatočnou pohybovou aktivitou. Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí. Od roku 1980 sa prevalencia obezity strojnásobila v mnohých krajinách európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Ciele projektu:

  • popísať stav výživy študentov  TU
  • popísať  stravovacie návyky  študentov  TU
  • zistiť prítomnosť rizikových faktorov v životnom štýle študentov  TU

 


Publikácie:

  • Analysis of the eating habits among students from the Faculty of Theology, Faculty of Philosophy and Faculty of Health and Social Work of Trnava university in the context with the national program of the obesity : prevention / Zuzana Izsáková, Margaréta Kačmariková. In: Topic: Health and Quality of life. - Trnava : Trnava University, 2009. - S. 24.
  • Analýza stravovacích návykov študentov Právnickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Fakulty zdrvotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity / M. Kačmariková, L. Hoblíková, Z. Izsáková. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2009. - ISBN 978-80-88866-64-0. - S. 243-247.
  • Analýza stravovacích návykov študentov Filozofickej fakulty, Teologickej fakutly a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity / M. Kačmariková, Z. Izsáková, L. Hoblíková. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2009. - ISBN 978-80-88866-64-0. - S. 238-242.
  • Analýza stravovacích návykov medzi študentmi z teologickej fakulty, Filozofickej fakulty a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v súvislosti s národným programom obezity : prevencia / Zuzana Izsáková, Margaréta Kačmariková. In: Téma: Zdravie a kvalita života . - Trnava: Trnavskej univerzite, 2009. - § 24.
  • Analysis of the eating habits among students from the Faculty of Theology, Faculty of Philosophy and Faculty of Health and Social Work of Trnava university in the context with the national program of the obesity prevention / Zuzana Izsáková, Margaréta Kačmariková. In: Health and Quality of Life. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-274-3. - S. 64-72.
  • Vybrané antropometrické parametre a stravovacie návyky študentov Trnavskej univerzity / Zuzana Izsáková, Margaréta Kačmariková. In: Študentská vedecká konferencia. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010. - ISBN 978-80-223-2819-7. - S. 455-460.
  • Stravovacie návyky študentov Právnickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v kontexte Národného programu prevencie obezity / Z. Izsáková et al. In: Sborník abstrakt. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-695-6. - S. 16.. - Spôsob prístupu:http://ukftp.truni.sk/epc/5164.pdfKalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31