Get Adobe Flash player

PATH - Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals

Trvanie projektu:
2003 – v súčasnosti


Vedúci projektu: 
The WHO Regional Office for Europe

Dozorná rada PATH:
Ann-Lise Guisset, Vahe Kazandjian, Niek Klazinga
Medzinárodný sekretariát projektu PATH je National Centre for Quality Assessment in Health Care (NCQA) v Krakove, Poľsko: Basia Kutryba – Vedúca WHO CC Krakow

Koordinátor projektu: Doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA


Zber a štatistické spracovanie údajov:
PhDr. Veronika Mikušová, PhD.

Koordinátor projektu v nemocnici:
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

Partneri:
Zoznam partnerov je dostupný na: Opens external link in new windowhttp://www.pathqualityproject.eu/path-organized,pcc.html

Anotácia projektu:
PATH je prvým projektom EÚ, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality v nemocniciach. Projekt sa snaží dosiahnuť zvýšenie kvality ústavnej zdravotnej starostlivosti za pomoci zberu údajov, vyhodnocovania indikátorov kvality, vyhľadávania slabých a silných stránok zariadení, následného národného, medzinárodného porovnávania. Štruktúra hodnotenia výkonnosti zariadení zahŕňa 6 dimenzií:  bezpečnosť, centrálne zameranie sa na pacienta, klinická efektívnosť, účinnosť, orientácia na zamestnancov a odpovedajúce vedenie. PATH je projektovaný pre domáce použitie a zapojenie nemocníc do projektu je na báze dobrovoľnosti – bez účelu použiť tieto údaje pre externé publikovanie, akreditácie alebo za účelom reštrukturalizácie cieľov a zamerania zapojených nemocníc. Projekt je realizovaný od roku 2003 a v súčasnosti má už viac ako 150 členov z 30 krajín.
Bližšie informácie o projekte PATH nájdete na internetovej stránke Opens external link in new windowwww.pathqualityproject.eu


Ciele projektu:
Hlavným cieľom je poskytovať podporu pre rozvoj stratégií a aktivít zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, podporiť zariadenia v zbere údajov týkajúcich sa ich výkonnosti a  k inicializovaniu aktivít zameraných na zvyšovanie kvality svojho zariadenia4.
Štádium riešenia (v prípade prebiehajúceho projektu): Projekt je v štádiu zberu a spracovávania údajov pre výpočet indikátorov kvality v jednotlivých členských nemocniciach. Medzinárodné stretnutia PATH členov sa uskutočňujú 2x ročne s cieľom prezentovania čiastkových výsledkov, diskusie prípadných problémov ai.

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31