Get Adobe Flash player

Podpora zdravia na pracoviskách VÚC Trnavského kraja

Trvanie projektu:
2008


Zdroj financovania:
Trnavský samosprávny kraj

Vedúci projektu:
Mgr. Luboš Bošák, PhD.
PhDr. Petra Gergelová, PhD.


Členovia riešiteľského tímu:
PhDr. Kristína Grendová, PhD.
Mgr. Marek Psota
Mgr. Miroslav Švaro

Anotácia projektu:
Projekt priniesol nové poznatky v úrovni praxe ochrany a bezpečnosti pri práci v spoločnostiach a možnosti ich hodnotenia z hľadiska praxe podpory zdravia.
V podmienkach Slovenskej republiky bol v praxi pilotne testovaný a overený guidelines, ktorý by bolo možné používať ako smerodajný nástroj pre hodnotenie úrovne fáz podpory  a ochrany zdravia na pracovisku a udržania pracovnej schopnosti.
Bolo zistených niekoľko závažných nedostatkov, ale predovšetkým sa podarilo popísať množstvo absentujúcich údajov, ktoré však nie je možné použiť ako reprezentatívnu vzorku pre Slovenskú republiku. Získané údaje opisujú čiastkovú situáciu v Trnavskom regióne, čím sa vytvoril predpoklad k vytvoreniu celoštátneho sledovania.
Ďalším nemenej dôležitým výstupom je vykonanie odbornej špecializovanej bezplatnej intervencie, ktorých realizácia nie je v oblasti preventívneho pracovného lekárstva obvyklá.

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie a manažment čo najkvalitnejšej praxe podpory a ochrany zdravia pracovníkov prostredníctvom nariadenia a hodnotenia krokov smerujúcich k vytvoreniu optimálnych pracovných podmienok s cieľom udržania pracovnej schopnosti a pracovnej pohody.

Publikácie:

  • Marcinková, D., Bošák L., Grendová, K., Gergelová P.: HEALTH PROMOTION AT WORKPLACES. First symposium of public health, nursing, laboratory investigating methods and social work with international involvment. Trnava 2008.
  • Gergelova, P., Marcinkova, D., Bosak L., Grendova, K., Majdan, M., Pekarcikova, J., Rusnak, M.: OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES AND HEALTH PROMOTION AT WORKPLACES – PRELIMINARY RESULTS OF PROJECT. Health and health determinants in unified Europe in the area of public health, nursing, laboratory investigating methods and social work. Trnava 2008. ISBN: 978-808082-230-9. p23.

Kalendár

Apríl - 2018
P U S Š P S N
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30