Get Adobe Flash player

Hodnotenie determinantov zdravia spojených s Kardiovaskulárnymi ochoreniami v Gambii, ako základ pre tvorbu intervenčných stratégií.

Trvanie projektu:
2011 - 2012


Zdroj financovania:
Fogarty IOTREH


Vedúci projektu:
Mgr. Luboš Bošák, PhD.


Členovia riešiteľského tímu:
PhDr. Zuzana Sklenárová, PhD.


Partneri:
Univerzita v Iowe, Univerzita v Gambii


Anotácia projektu:
Jedná sa o prierezovú štúdiu, ktorej snahou je priniesť absentujúce údaje v oblasti kardiovaskulárnych ochorení v Gambii (Afrika). KVCH sú začínajúcim problémom i v rozvojových krajinách, kde však pre nedostatok poznatok, nie je možné pripravovať cielené a efektívne stratégie. Z tohto dôvodu sa spojili tri riešiteľské organizácie (USA, Európa, Afrika), ktorých členovia riešiteľských tímov  sa snažia v rámci kooperácie priniesť potrebné a valídne údaje.


Ciele projektu:

Cieľom projektu je popísať trendy v prevalencii kardiovaskulárnych ochorení a výskyt príslušných rizikových faktorov u obyvateľov žijúcich v Gambii.


Štádium riešenia:
nastavenie metodológie zberu údajov

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31