Get Adobe Flash player

Interní zamestnanci


Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

vedúca katedry VZ

Miestnosť č. 306

Tel.č.: 033 59 39 443

Opens window for sending emailmargareta.kacmarikova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

KONZULTAČNÉ HODINY:
Štvrtok 9:00 - 12:00
Na konkrétnu hodinu sa, prosím, nahlasujte emailom v čase úradných hodín. Bez predchádzajúceho nahlásenia Vám konzultácia nebude poskytnutá.

 

ÚRADNÉ HODINY PRE ŠTUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Štvrtok 8:00 - 15:00

Mimo stanoveného času študentské záležitosti nevybavujeme.

 

Mgr. Michaela Machajová, PhD.

zástupkyňa vedúcej katedry VZ

Miestnosť č. 306

Tel.č.: 033 59 39 443

Opens window for sending emailmichaela.machajova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:
Štvrtok 11:00 - 15:00
Na konkrétnu hodinu sa, prosím, nahlasujte emailom v čase úradných hodín. Bez predchádzajúceho nahlásenia Vám konzultácia nebude poskytnutá.

ÚRADNÉ HODINY PRE ŠTUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Štvrtok 8:00 - 15:00

Mimo stanoveného času študentské záležitosti nevybavujeme.

 

Mgr. Marcela Nováková

Odborná inštruktorka KVZ - sekretariát

Miestnosť č. 203

Tel.č.: 033 59 39 470

marcela.novakova@truni.sk


Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

Miestnosť č. 308

Tel.č.: 033 59 39 495

web:Opens external link in new window http://www.healthnet.sk/martin_rusnak/

 Opens window for sending emailrusnakm@truni.sk

KONZULTAČNÉ HODINY:

Každý štvrtok 9:00 - 13:00

 

 

 

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, MBA

Miestnosť č. 328

Tel.č.: 033 59 39 412

Opens window for sending emailviera.rusnakova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok 14:00 - 16:00

Streda 14:00 - 16:00

Prof. MUDr. Anna Strehárová, CSc.

Prednostka Infekčnej kliniky (Fakultná nemocnica v Trnave)

Opens window for sending emailinfekcne@fntt.sk

Opens window for sending emailanna.streharova@truni.sk

Opens window for sending emailannastreharova@gmail.com

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

Detská klinika FN

Tel.č.: 033 59 38 332

Opens window for sending emailadriana.ondrusova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Životopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:

Štvrtok 10:00 - 14:00

Konzultáciu si môžete dohodnúť emailom alebo telefonicky vopred.

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH.

 

Miestnosť č. 328

Tel.č.: 033 59 39 412

Opens window for sending emaildaniela.kallayova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:
pondelok - 10:00 - 12:00
Streda - 13:00 - 15:00
Na konzultácii (dátum, presný čas) sa prosím dohodnite osobne, telefonicky, alebo emailom, konzultácia môže prebehnúť len keď je potvrdená vyučujúcim.

Initiates file downloadOhodnotiť učiteľa

Initiates file downloadPublikácie

 

Doc. PhDr. Marek Majdan, PhD.

Miestnosť č. 308

Tel.č.: 033 59 39 495

Opens window for sending emailmmajdan@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ
Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:

 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Miestnosť č. 328

Tel.č.: 033 59 39 412

Opens window for sending emailalexandra.brazinova@igeh.org

Opens window for sending emailalexandra.brazinova@gmail.com

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:

Pondelok 12:15 - 14:15

Štvrtok 9:30 - 11:30

PhDr. Kristína Grendová, PhD.

Miestnosť č. 332

Tel.č.: 033 59 39 424

Opens window for sending emailkristina.grendova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY
Pondelok: 9:30 - 11:30 hod.
Streda:  9:30 - 11:30 hod.

Na konzultáciu sa prosím nahlasujte emailom alebo na telefónnom čísle 033/5939424.

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.

 

Miestnosť č. 222

Tel.č.: 033 59 39 402

Opens window for sending emaileva.gallova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok 9:00 - 11:00

Štvrtok 13:00 - 15:00

 

 

 

Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

Fakultný správca MAIS

Katedrový správca internetovej stránky

Miestnosť č. 222

Tel.č.: 033 59 39 452

Opens window for sending emailmichal.rafajdus@truni.sk

KONZULTAČNÉ HODINY:

Pondelok 9:00 - 11:00

Štvrtok 9:00 - 11:00

Mgr. Denisa Jakubcová

Miestnosť:222

Tel.č.: 033 59 39 402

Opens window for sending emaildenisa.jakubcova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

 

KONZULTAČNÉ HODINY
--------------------------------

Utorok 9:30 - 11:30

Štvrtok 10:00 - 12:00

Prosím študentov, aby sa na konzultácie nahlásili vopred mailom.


PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.

t.č. na materskej dovolenke

Opens window for sending emaillenka.krajcovicova@truni.sk

Initiates file downloadŽivotopis v SJ

Initiates file downloadŽivotopis v AJ

Initiates file downloadVVC

 

 

 

 

 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. MPH

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28