Get Adobe Flash player

Kvalita zdravotníckej starostlivosti o pacientov po úraze mozgu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach

Trvanie projektu:
január-december 2008


Zdroj financovania:
VÚC Trnava


Vedúci projektu:
PhDr. Zuzana Sklenárová, PhD.


Členovia riešiteľského tímu:
doc. Jana Boroňová, PhD.
Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.
PhDr. Marek Majdan, PhD.


Anotácia projektu:
Projekt sa zaoberal kvalitou zdravotníckej starostlivosti u pacientov so stredne ťažkými  a  závažnými úrazmi mozgu a porovnával túto kvalitu medzi vybranými zdravotníckymi zariadeniami.

Ciele projektu:
Cieľom projektu bolo zistiť rozdiely v kvalite poskytovania starostlivosti o pacientov so stredne ťažkými  a  závažnými úrazmi mozgu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja. Ďalším cieľom bolo popísať   a porovnať  medzi zdravotníckymi zariadeniami epidemiologickú situáciu stredne ťažkých a závažných úrazov mozgu ako i prežívania pacientov.

Publikácie:
Výsledky projektu boli prednesené na viacerých domácich konferenciách, publikované vo viacerých domácich konferenčných zborníkoch a taktiež spracované v rigoróznej a dizertačnej práci. Sumár výsledkov projektu bol odoslaný na publikáciu do medzinárodného časopisu.

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31