Get Adobe Flash player

Aktuality

< Predošlá položka
03.03.2011 14:15 Vek: 7 yrs
Kategória: Podujatia

1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU v Trnave


V dňoch 10.-11.3.2011 sa v Aule Trnavskej univerzity „Pazmáneum“ koná


1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU v Trnave


pod záštitou dekana fakulty prof. MUDr. M. Rusnáka, CSc. Účasť všetkých interných doktorandov je povinná po obidva dni a vyplýva z ich pracovných povinností. Cieľom konferencie je oboznámiť sa so stavom a úrovňou štúdia jednotlivých doktorandov a výmena skúseností v oblasti doktorandského štúdia vo všetkých 4 akreditovaných odboroch – verejné zdravotníctvo, sociálna, práca, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Neúčasť na konferencii treba vopred ospravedlniť (zdravotné dôvody, pracovné dôvody – výučba, obhajoby, skúšky, účasť na inej konferencii služobná cesta a pod.). Účasť školiteľov, resp. pomocných školiteľov je vítaná. Každý školiteľ by mal prejaviť záujem o vystúpenie svojho doktoranda. Preto žiadame doktorandov, aby o svojej účasti informovali svojich školiteľov, resp. školiteľov špecialistov a pozvali ich na svoju prezentáciu. Predpokladáme, že konferencie sa zúčastnia aj ďalší vysokoškolský učitelia a študenti.

Opens external link in new windowViac info


Kalendár

Január - 2018
P U S Š P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31