Get Adobe Flash player

Aktuality

< Predošlá položka
10.05.2013 10:04 Vek: 5 yrs

Predzápis a zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2013/2014


Predzápis a zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2013/2014

študijné odbory ktoré majú PV a V predmety !

Pre akademický rok 2013/2014  si študenti od 20.5. 2013 8:00h. – 27.5. 2013 7:59h. „predzápis“ a 6.6. 2013 8:00h. – 13.6. 2013 7:59h. „zápis“ musia v systéme MAIS navoliť povinne voliteľné a výberové predmety za zimný aj letný semester .

Predzápis je informatívneho charakteru, kde sa zisťuje záujem o PV a V predmety. Je nutné, aby študent po predzápise a výbere predmetov si v zápise už definitívne navolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o tie, ktoré sa dostatočne nenaplnili počtom študentov.

Predzápis týchto predmetov začne 20.5. 2013 8:00h. – 27.5. 2013 7:59h. Treba si všímať len predmety PV a V.  Povinné predmety budú každému študentovi pridelené podľa štud. plánu automaticky. Kola predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len odbory so štud. plánmi, ktoré majú PV a V predmety. U koho sa vyskytnú predmety červeno označené, sú predmety, ktoré neprešli kolom predzápisu. Je potrebné si zvoliť iný predmet.

V každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods.4 )

(odporúča sa zapísať aspoň 30 kreditov)

Kolo zápisu bude spustené 6.6. 2013 8:00h. – 13.6. 2013 7:59h..

 

 


Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28