Get Adobe Flash player

Aktuality

< Predošlá položka
28.04.2015 12:18 Vek: 3 yrs

Týždeň fakulty 2015       V rámci Týždňa fakulty, ktorý organizovala Mgr. Michaela Machajová, PhD. s doktorandami  verejného zdravotníctva a v spolupráci s katedrami OŠE a SP na FZaSP v dňoch 20.-24.4.2015, sme medzi nami privítali generálnu sekretárku Slovenského Červeného kríža Ing. Emíliu Uhrínovú, MPH. a riaditeľku územného spolku Červeného kríža v Nitre Mgr. Vieru Kazimírovú, ktoré nás oboznámili s aktivitami Červeného kríža a s prácou ich dobrovoľníkov. PhDr. Andrea Bratová, PhD. nás naučila ako poskytovať laickú prvú pomoc. Zástupcovia občianskeho združenia SalusVitalis s riaditeľkou Mgr. Dagmar Tomčányovou predstavili činnosť združenia, ktoré združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci. Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila oblasť poskytovaných produktov, najmä možnosti elektronickej komunikácie pre klientov.


Počas celého týždňa si mohli študenti ale i zamestnanci fakulty každý deň dať zmerať svoj tlak, BMI, WHR index, celkový telesný tuk v tele, hladinu cholesterolu, glukózy a triglyceridov. Taktiež si mohli účastníci dať zmerať svoju kapacitu pľúc a koncentráciu alveolárneho oxidu uhoľnatého. V rámci meraní bolo poskytnuté i odborné poradenstvo vzhľadom na výsledky meraní. Na meraniach sa zúčastnilo 102 študentov a zamestnancov z našej fakulty i z iných fakúlt. Účastníci boli spokojní hlavne so spektrom poskytovaných meraní.


Výzvou do budúcnosti pri organizácií ďalšieho ročníka Týždňa fakulty je zefektívniť odborné poradenstvo, prístrojové vybavenie a vytvorenie väčšieho priestoru pre športové aktivity, o ktoré je zo strany študentov veľký záujem.


Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí sa podieľali  na organizácií Týždňa fakulty, dekanovi prof. MUDr. Jaroslavovi Slanému, CSc. za prevzatie záštity nad podujatím, účastníkom prednáškového panelu, študentom, ktorí vykonávali jednotlivé merania a sponzorom podujatia (Trnavská Univerzita v Trnave, Naturprodukt, s.r.o., B - Braun a poisťovni Dôvera, pobočka Trnava).


Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31