Get Adobe Flash player

FINALLY - Financial Literacy for the Roma


Grundtvig multilaterálny projekt - Projekt Finally - Finančná gramotnosť u Rómov

 

Trvanie projektu:

1.11.2012 – 31.10.2015

 

Financovanie:

Projekt FINALLY je spolufinancovaný z programu Celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie

 

Vedúci partner:

Centrum pre rozvoj a vzdelávanie Novo mesto, Slovinsko ( www.ric-nm.si)

 

Partneri projektu:

Codici Sociálna výskumná agentúra – www.codiciricerche.it: Taliansko

Trnavská univerzita – www.truni.sk: Slovensko

Nadácia zdravotníckeho a sociálneho rozvoja – www.hesed.bg: Bulharsko

Výskumné centrum Piraeusova univerzita – www.kep.unipi.gr: Grécko

Techniki Ekpedeftiki KEK SA – www.techniki-ekp.gr: Grécko

Ekonomická fakulta Niš – www.eknfak.ni.ac.rs: Srbsko

 

Riešiteľský tím:

Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.

PhDr. Monica O´Mullane, PhD.

PhDr. Marek Majdan, PhD.

Mgr. Miroslav Švaro

Mgr. Mária Garabášová

 

 

Ciele projektu:

 

Hlavným cieľom projektu FINALLY je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti u dospelých Rómov, čo im umožní naučiť sa schopnosti, ktoré môžu využívať celé generácie.

 

Čiastkové ciele:

·         vykonávať cielenú analýzu potrieb v cieľovej skupine

·         vypracovať konkrétny, na mieru ušitý a medzinárodný FINALLY školiaci kurz

·         rozvíjať inovatívne učenie a vyučovacie zdroje- FINALLY nástroje pre študentov a učiteľov

·         trénovanie školiteľov prostredníctvom rozvoja jednoduchých smerníc a realizáciou workshopov

·         testovať a vyhodnocovať nástroje vyvinuté prostredníctvom pilotných akcií

·         šíriť projektové aktivity a výsledky, zvyšovať povedomie a podporu integrácie rómskej populácie

·         využívať vyvinuté nástroje a zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu zapojením zainteresovaných strán a tvorcov politík

 

Odôvodnenie:

 

Rómovia predstavujú najväčšiu etnickú menšinu v Európe (10-12 000 000), ale ich situácia je stále charakterizovaná diskrimináciou, sociálnym a ekonomickým vylúčením. Sú charakteristickí zlou finančnou situáciou, vysokou negramotnosťou, nízkym povedomím o spravovaní financií, vykonávaní transakcií, neschopní nájsť spoľahlivé informácie a navyše čelia vyššiemu riziku chudoby a nezamestnanosti. Toto všetko poukazuje na jednoznačnú potrebu finančného vzdelávania v tejto zraniteľnej skupine.

Projekt FINNALY vypracuje na mieru ušitý výcvikový kurz a inovatívne vzdelávanie materiály, ktoré budú poskytovať  finančné vzdelávanie pre špecifickú skupinu dospelých Rómov. Prostredníctvom špecializovaných metód učenia, bude projekt priamo zameraný na zlepšenie dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre dospelých Rómov a bude tak stimulovať dopyt po vzdelávaní medzi rómskou komunitou všeobecne. Medzigeneračné vzdelávanie je kľúčovým faktorom k úspešnému zvýšeniu úrovne gramotnosti a vzdelávanie rodičov, bude  v prospech pre ďalšie generácie Rómov.

Projekt posilní finančnú gramotnosť dospelých Rómov, ktorá ich vybaví zručnosťami, ktoré potrebujú, pre vysporiadanie sa so zmenami  v dnešnej ťažkej sociálno-ekonomickej situácii. Tým, že budú poznať vhodné osobné ekonomické voľby, pochopia základné úlohy ekonomiky v spoločnosti, iniciatívy a používanie podnikateľských zručností,  môžu zlepšiť svoje kariérne možnosti a produktivitu na pracovisku. Projekt sa všeobecne snaží pridať explicitnú hodnotu k dosiahnutiu cieľov iniciatívy inkluzívneho rastu, mať aspoň o 20 miliónov menej ľudí alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, v roku 2020.

 

Initiates file downloadFinally_-_Newsletter_No._1_-_slovak.docx

Initiates file downloadFinally_-_Newsletter_No._1_-_engl..docx

Initiates file downloadFinally_-_Newsletter_No._2_-_slovak.pdf

Initiates file downloadFinally_-_Newsletter_No._2_-_engl.pdf

Initiates file downloadFinally  -  Newsletter No. 3 - slovak.pdf

Initiates file downloadFinally  -  Newsletter No. 4 - slovak.pdf

Initiates file downloadFinally  -  Newsletter No. 5 - slovak.pdf

Initiates file downloadFinally  -  Newsletter No. 6 - slovak.pdf

Initiates file downloadNational_report_Needs-assessment_SLOVAKIA_ENG_-2.pdf

Initiates file downloadTRANSNATIONAL-FINAL.pdf

Initiates file downloadTRANSNATIONAL_REPORT_SK.pdf

 

The program for Financial literacy for the Roma, and materials for teachers and materials for participants (as there is printed and e-book) as follows:


- Curriculum in all seven languages:Opens external link in new windowhttp://finally.splet.arnes.si/curriculums/
- Trainers’ manual in seven languages:Opens external link in new windowhttp://finally.splet.arnes.si/trainers-manual/
- Workbook for participants in seven languages:Opens external link in new windowhttp://finally.splet.arnes.si/workbooks/
- PPT presentations to teachers in seven languages:Opens external link in new windowhttp://finally.splet.arnes.si/powerpoint-presentations/
- Didactic game Romonopoly in seven languages:Opens external link in new windowhttp://finally.splet.arnes.si/didactical-game-romonopoly/ 

advantage of this game is that it is included in the workbook (Module 2) and you can cut individual and preparation for home use;

- set of a survey on the need for financial literacy in all seven languages - e-book:Opens external link in new windowhttp://finally.splet.arnes.si/finally-needs-analysis-e-book/

Viac na: www.project-finally.eu

Kalendár

December - 2017
P U S Š P S N
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31