Get Adobe Flash player

Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects (ACTION-FOR-HEALTH)

Zmierňovanie nerovností v zdraví: príprava akčných plánov a projektov štrukturálnych fondov (ACTION-FOR-HEALTH)

INFORMÁCIE O PROJEKTE

 

Medzinárodný projekt ACTION-FOR-HEALTH je financovaný Európskou komisiou (DG Sanco) a je výsledkom spolupráce 10 krajín EÚ - Slovinska (koordinátor), Slovenska (TU FZaSP), Maďarska, Chorvátska, Veľkej Británie, Holandska, Bulharska, Estónska, Litvy, a Španielska. Projekt trval dva roky, od augusta 2012 do augusta 2014.


Cieľom projektu je zlepšenie zdravia a kvality života obyvateľov EÚ bojom proti nerovnostiam v zdraví prostredníctvom nástrojom podpory zdravia. Výstupmi projektu sú zvýšená kapacita partnerov projektu a vytvorený akčný plán na boj proti nerovnostiam v zdraví. Za Slovensko sú členmi riešiteľského tímu odborní asistenti a doktorandi Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU.

Čo to v praxi znamená?

Projektový tím v každej krajine zhodnotil situáciu v oblasti zdravia vo zvolenom regióne a vykonal hodnotenie potrieb. Následne vypracoval akčný plán zameraný na riešenie identifikovaných problémov. Tím KVZ identifikoval kardiovaskulárne choroby ako problém, ktorý si v Trnave zaslúži pozornosť. Pripravili sme akčný plán, ktorý umožní vykonávať aktivity boja proti KVCH vo všetkých spoločenských a vekových skupinách  mesta – a teda splní hneď dve úlohy – bojuje proti KVCH i nerovnostiam v zdraví.

SLOVENSKÝ TÍM ACTION-FOR-HEALTH

Projektový tím

Koordinátor:

Členovia tímu:

Mgr. Michaela Machajová, PhD. (december 2013–august 2014)
Monica O'Mullane, PhD. (august 2012-november 2013)

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.
Mgr. Mária Fernezová, PhD.
Mgr. Denisa Jakubcová
PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
Mgr. Marek Psota
Mgr. Veronika Šťastná

Práca slovenského tímu

Slovenský tím, ktorý prešiel počas dvojročného obdobia významnými personálnymi zmenami bol jedným z najmladších tímov zapojených do projektu. Napriek tomu sa nám podarilo úspešne naplniť všetky stanovené ciele.
Vykonali sme situačnú analýzu a hodnotenie potrieb na Slovensku a v Trnave. Naše výstupy sú sumarizované v spoločnej projektovej publikácii pod názvom Situation analysis and Needs assessment in seven EU-Contries and regions. V máji 2013 sme zorganizovali stretnutie s relevantnými partnermi a stanovili sme priority akčného plánu.
V priebehu roku 2014 sme implementovali niektoré ciele nami vytvoreného plánu, aby sme poukázali na to, že nejde iba o teoretický dokument, ale že je možné nami navrhnuté aktivity realizovať aj v praxi. Tieto naše kroky sú zachytené v dokumentárnom filme ACTION-FOR-HEALTH: Slovenské skúsenosti s podporou zdravia a taktiež v samostatnej projektovej publikácii pod názvom Action plans in practise – Implementation of strategic aobjectives.

 

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

Akčný plán

Projektové publikácie

Nástroj na dištančnú výučbu

Initiates file downloadAkčný plán (slovenská verzia)
Initiates file downloadAkčný plán (English version)
Initiates file downloadAkčný plán (bilingválna verzia)

Initiates file downloadStrategický prístup k nerovnostiam v zdraví v regióne Pomurje, Slovinsko
Initiates file downloadSituačná analýza a hodnotenie potrieb
Initiates file downloadRedukcia nerovností v zdraví prostredníctvom podpory zdravia a štrukturálnych fondov
Initiates file downloadAkčné plány v praxi. Implementácia strategických cieľov

Initiates file downloadACTION-FOR-HEALTH Reducing health inequalities by preparation for action plans and structural funds projects

Projektoví koordinátori vyvinuli ako jeden z výstupov projektu nástroj na dištančnú výučbu, ktorého cieľom je zvyšovanie kapacít profesionálov v oblasti verejného zdravotníctva v oblasti podpory zdravia, nerovností v zdraví a štrukturálnych fondov. Obsah je rozdelený do dvoch častí. Prvá pojednáva o základných faktoroch, ktoré ovplyvňujú zdravie a nerovnosti v zdraví. Druhá časť sa zaoberá inovatívnymi prístupmi k redukcii nerovností v zdraví prostredníctvom nástrojov podpory zdravia na regionálnej úrovni a prenosom tohto prístupu do iných kontextov a krajín.
Nástroj na dištančnú výučbu si môžete pozrieť tu.

NA STIAHNUTIE

Príprava na tvorbu akčného plánu (fotogaléria)

Implementácia (fotogaléria)

Evaluácia a Diseminácia

Opens external link in new windowKick-off meeting, Luxemburg, september 2012
Opens external link in new windowTréning v tvorbe akčných plánov, Murská Sobota, marec 2013
Opens external link in new windowNávšteva koordinátorov zo Slovinska v Trnave, jún 2013
Opens external link in new windowLetná škola v Murskej Sobote, september 2013

Opens external link in new windowDni zdravia FZaSP TU
Opens external link in new windowPiknik seniorov
Opens external link in new windowPodpora fyzickej aktivity u detí predškolského veku
Opens external link in new windowDni zdravia mesta Trnava
Opens external link in new windowPodpora fyzickej aktivity u ľudí v produktívnom veku
Opens external link in new windowZáverečná konferencia, Murská Sobota, jún 2014

Opens external link in new windowDokumentárny film o projektových aktivitách (slovenská verzia )
Opens external link in new windowDokumentárny film o projektových aktivitách (English version)
Opens external link in new windowDiseminácia projektových výstupov v Košiciach, august 2014
Opens external link in new windowDiseminácia projektových výstupov v Prahe, august 2014
Initiates file downloadProjektová brožúra (slovenská verzia)
Initiates file downloadProjektová brožúra (English version)
Opens external link in new windowReportáž z Dní zdravia FZaSP TU odvysielaná v Mestskej televízii Trnava
Initiates file downloadVyhodnotenie spokojnosti s podujatím Dni zdravia FZaSP
Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (2012)
Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (2014)
Initiates file downloadSixth interdisciplinary symposium, Trnava – abstract (2013)
Initiates file downloadEcCoWell Conference, Cork – abstract (2013)

Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (2014)

Initiates file downloadPoster (2014)

Hore

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28