Get Adobe Flash player

e-Roma Resource (e-RR)

Trvanie projektu:

január 2014 – december 2015

Financovanie:

Projekt e- RR je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie.

Hlavný riešiteľ projektu:

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovinsko (vedúci partner projektu, líder WP 1: Riadenie a koordinácia; (http://www.ric-nm.si/si/),

Partneri projektu:

Slovenský team e-Roma Resource

Kordinátor

Členovia tímu

Mgr. Michaela Machajová, PhD.

doc.  Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Mgr. Michal Rafajdus, PhD.
Ing. Lucia Horská, PhD.
Mgr. Mária Garabášová
Mgr. Katarína Maniková
Mgr. Denisa Jakubcová
Mgr. Lucia Blažinská
Mgr. Dominika Plančíková

 

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom e- RR projektu je podporovať, šíriť a vymieňať predchádzajúce činnosti v oblasti začleňovania Rómov z rôznych zdrojov. Partner konzorcia chce stavať na skúsenostiach a už existujúcich osvedčených postupoch, ktoré boli realizované viacerými organizáciami, inštitúciami, orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Čiastkové ciele:

  • Zvýšiť povedomie o dôležitosti spolupráce a výmeny osvedčených postupov pre úspešnú prácu v tejto oblasti
  • Vybudovať vzdelávaciu a informačnú on-line platformu pre všetkých v Európe, ktorí sú zainteresovaní na vzdelávacích projektoch a súvisiacich politikách v oblasti rómskeho vzdelávania a odbornej prípravy
  • Zvýšiť používanie rôznych už navrhnutých produktov, výstupov projektov a podporiť ich zberom výsledkov, prezentáciou a propagáciou prostredníctvom on-line platformy a ďalších aktivít
  • Prezentovať dobré vzdelávacie a výchovné postupy, politiky a ďalšie relevantné dokumenty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Rómov
  • Šíriť a hodnotiť osvedčené vzdelávacie postupy
  • Odovzdávať osvedčené postupy medzi rôznymi partnermi EÚ


     Aktivity projektu sú orientované na podporu celoživotného vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách za účelom vytvorenia informačnej a vzdelávacej on-line platformy. Celý projekt bude realizovaný s jasným a dynamickým zameraním na potreby užívateľov e -RR on-line platformy, ktorá bude vytvorená na základe zistených potrieb cieľových skupín. Medzinárodná spolupráca medzi vzdelávacími organizáciami, príslušnými inštitúciami, orgánmi a mimovládnymi organizáciami je vnímaná ako krok k zefektívneniu vzdelávania Rómov, ušetreniu úsilia a finančných prostriedkov, rovnako ako zálohovanie sietí, ktoré detekujú osvedčené postupy, projekty a vzdelávacie nástroje, rozširovanie týchto výsledkov a ich podporu. V tomto zmysle on-line platforma zabezpečí rýchle a účinné šírenie informácií z oblasti vzdelávania Rómov na všetkých úrovniach a na druhej strane zamedzí duplicite projektov a investíciám.

Projektové výstupy:

WP1 - manažment a koordinácia projektu

Initiates file downloadDescription of the e-RR project for partners web pages

Opens external link in new window5th project meeting, HZZ Karlovac, Croatia  24. -25.09.2015

Opens external link in new windowWebová stránka projektu

Opens external link in new window4th Project meeting, ADICE Roubaix 27. - 28.5.2015

Opens external link in new window3rd Project meeting, MULTIKULTURA Poland 18-20.2.2015

Opens external link in new window2nd Project meeting, TRUNI Slovakia 18-19.9.2014

Opens external link in new window1st Kick-off meeting, RIC Slovenia 27-28.3.2014

 

WP2 - metodické pokyny k situačnej analýze a hodnoteniu potrieb

 

Methodology guide

Country reports

Initiates file downloadTransnational report

Initiates file downloadSLOVAKIA COUNTRY REPORT EN

SLOVAKIA COUNTRY REPORT SK

Initiates file downloadSLOVENIA COUNTRY REPORT

Initiates file downloadPOLAND COUNTRY REPORT

Initiates file downloadFRANCE COUNTRY REPORT

Initiates file downloadCROATIA COUNTRY REPORT

 

WP3 - online platforma

Opens external link in new windowwww.eromaresource.com

 

WP4 - diseminácia výsledkov

Tlačové správy

Reportáže

Novinky/newsletters

Články a iné

Initiates file downloadRomane Nevipena Oktober 2015

Initiates file downloadPríspevok v rádiu Gipsy

Opens external link in new windowe-Newsletter 4

Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (2/2016)

Initiates file downloadRomane Nevipena September 2015

Opens external link in new windowMTT

Opens external link in new windowe-Newsletter 3

Initiates file downloadČlánok v časopise novinky z radnice (11/2015)

Opens external link in new windowme.cem 9.9.2015

Initiates file downloade-Newsletter 2

Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (3/2015)

Opens external link in new windowTASR 2.3.2015

Initiates file downloade-Newsletter 1

Opens external link in new windowPlatforma e-Roma Resource

Opens external link in new windowRómske mediálne centrum

Opens external link in new windowProhuman

Opens external link in new windowGipsyTV EU

Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (2015)

Opens external link in new windowTASR 8.9.2014

Opens external link in new windowradio Roma

Initiates file downloadPoster (2014)

Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis  (2014)

 

WP5 - využívanie výsledkov

World café workshopy e-Roma Resource
Dátum konania: 
7.10. , 15.10.2015
Miesto konania:
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné nám.1, 918 43 Trnava
Trvanie workshopu:
8:30 - 12:00
Možnosť prihlásenia:
telefonicky: 0918 118 494 alebo 033/5939 443, emailom: michaela.machajova@truni.sk

 

Prvý workshop v štýle World Café  na Slovensku bol úspešne zrealizovaný
Prvý workshop v štýle svetovej kaviarne bol realizovaný 10.09.2015 na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Pozvanie na workshop prijali rôzni profesionáli pracujúci s Rómami, napr. terénny pracovníci, rodinní asistenti, pracovníci z oddelenia sociálno právnej ochrany detí z úradu práce sociálnych vecí a rodiny  v Trnave, špecialista v infektológii, programová koordinátorka z Rómskeho inštitútu, vysokoškolskí učitelia a ďalší.

V príjemnej neformálnej atmosfére sa nám príjemne diskutovalo a závery, ku ktorým sme spoločne prišli sú pre nás veľmi cenné. Veríme, že nám pomôžu vylepšiť platformu tak, aby sa Vám s ňou pracovalo čo najlepšie a stala sa neoddeliteľnou súčasťou Vašej práce.

Dávame do pozornosti ešte možnosť prihlásiť sa niektorý z ďalších termínov a to konkrétne 7.10.2015 – 15.10.2015,  u koordinátora projektu Mgr. Michaely Machajovej, PhD. Na adrese michaela.machajova@truni.sk alebo na tel.c. 033 5939 443 alebo 0918 118 494. Tešíme sa na Vašu účasť.

Logá partnerov

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31