Get Adobe Flash player

CENTER-TBI

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI

 

 

CENTER-TBI je vedecko-výskumný projekt podporený

grantovou schémou Európskej komisie Rámcový program 7.

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu,

ktoré sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“.

 

Trvanie projektu je 7 rokov (október 2013 - september 2020) a je v ňom zúčastnených 38 organizácií z celého sveta: https://www.center-tbi.eu/project/participants.

 

Jediným partnerom za Slovenskú republiku je Trnavská univerzita v Trnave. Členovia riešiteľskej skupiny sú z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry verejného zdravotníctva.

 

 

Projekt má spolu 22 pracovných balíkov a členovia riešiteľského tímu za Trnavskú univerzitu v Trnave vypracovávajú stanovené ciele u 2 z nich.

 

Pracovný balík 7 -  Epidemiológia traumatických úrazov mozgu (TBI) v Európe:

 

 • Vytvoriť systematický prehľad v oblasti epidemiológie TBI v Európe.
 • Popis spôsobu hlásenia úmrtí a ako sa ďalej tieto údaje spracovávajú v členských krajinách EU.
 • Zozbierať a popísať prednemocničné údaje o úmrtiach vo vybraných centrách participujúcich v CENTER-TBI.
 • Analyzovať epidemiológiu traumatických úrazov mozgu na regionálnej úrovni.
 • Vytvoriť odporúčania pre štandardizovanie parametrov v oblasti hlásenia údajov o TBI.
 • Popísať meniace sa charakteristiky epidemiológie TBI na populačnej úrovni.

Pracovný balík 14 -  Identifikácia tranzícií v starostlivosti o pacientov po úrazoch mozgu v Európe a porovnanie rôznych modelov existujúcich v Európe a vo svete, so špeciálnym zreteľom na rehabilitačnú starostlivosť:

 

 • Modelovanie starostlivosti o pacientov s úrazom mozgu.
 • Tranzície v sub-akútnej starostlivosti.
 • Tranzície v post-akútnej starostlivosti.
 • Rehabilitačné intervencie.
 • Klinická syntéza tranzícií starostlivosti.
 • Odporúčanie pre tranzície v starostlivosti.

 

PREHĽAD AKTIVÍT:


 • Uvedený cieľ zameraný na popis spôsobu hlásenia úmrtí a ako sa ďalej tieto údaje spracovávajú sa podarilo úspešne splniť odovzdaním vypracovanej správy, v ktorej sa tieto procedúry porovnali v jednotlivých členských krajinách EU spolu s identifikovanými kritickými bodmi v systéme týchto hlásení pod názvom Report on TBI mortality reporting procedures Európskej komisii.

http://vz.truni.sk/fileadmin/Dokumenty/projekty/Zahranicne/TBI/CENTER-TBI_D07_01_TU_V8_12_14.pdf

 

 • Dňa 16. októbra 2014 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave sa uskutočnil workshop, výsledkom ktorého je formalizovaný popis štruktúry starostlivosti o pacientov s traumatickými úrazmi mozgu v SR na rôznych úrovniach (prednemocničná, akútna, post-akútna/rehabilitačná).

 

 • Ďalším zo splnených cieľov bolo vypracovanie systematického prehľadu o epidemiológii úrazov mozgu v Európe: Epidemiology of traumatic brain injury in Europe: a living systematic review, ktorý je odpublikovaný v Journal of Neurotrauma online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/neu.2015.4126 a bude pravidelne aktualizovaný. Počas jeho prípravy prebiehala spolupráca aj s členmi zahraničného expertného panelu:

 

 

-        Valery Feigin, MD, PhD (National Institute for Stroke and Applied Neurosciences, Faculty of Health & Environmental Sciences, Nový Zéland)

-        Alice Theadom, PhD, MNZPsS, MIHP (National Institute for Stroke and  Applied Neurosciences, Faculty of Health & Environmental Sciences, Nový Zéland)

-        Anneliese Synnot, MPH (National Trauma Research Institute, Austrália; Cochrane Collaboration)

 

 • Členovia projektového tímu taktiež vypracovali veľmi hodnotnú publikáciu zameranú na analýzu epidemiologickej situácie úrazov mozgu v Európe pod názvom Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: a cross-sectional analysis. Veľkým úspechom je, že sa ju podarilo odpublikovať v časopise Lancet Public Health http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667%2816%2930017-2.pdf.

 

 • V roku 2016 sa projektový tím venoval zberu údajov o úmrtiach a hospitalizáciách na úrazy mozgu oslovením štatistických úradov a národných zdravotníckych centier. Zároveň začal pracovať na odhade záťaže európskej populácie úrazmi mozgu. Vytvoril si spoluprácu so štatisitickým úradom Európskej únie EUROSTAT, s britským úrazovým registrom TARN (The Trauma Audit and Research Network) a nemeckým úrazovým registrom. V roku 2017 bude pokračovať v týchto aktivitách a následne vyhotoví správu zameranú na komplexný popis epidemiológie úrazov mozgu v Európe.

 

RIEŠITELIA:

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD.

Mgr. Veronika Rehorčíková, PhD.

Dr. Mark Steven Taylor, PhD.

 

 

TOPlist

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28