Get Adobe Flash player

Roadshow Srdce plné zdravia 1

Trvanie projektu:
1.10. 2014 - 28.2.2015


Zdroj financovania:
Nadácia Tesco


Vedúci projektu:
Mgr. Michal Rafajdus, PhD.


Členovia riešiteľského tímu:

Soňa Jaďuďová
Bc. Lenka Cudzišová
Bc. Katarína Adameková
Bc. Miroslava Gapčová

 

     Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Realizuje a podporuje veľa kvalitných a zaujímavých projektov/programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.
     V rámci projektu Edukačná roadshow Srdce plné zdravia pôsobíme preventívne v oblasti zdravého životného štýlu detí.   
     Úlohou projektu je naučiť deti školského veku kriticky myslieť pri výbere jedálnička a aktívne pristupovať k zodpovednosti za svoje zdravie.
     V projekte pracujú poradcovia zdravia, ktorí prostredníctvom interaktívnych aktivít s deťmi sa snažia vzbudiť záujem u detí o výber zdraviu prospešných potravín, navodiť záujem a význam k pohybu a tým predchádzať obezite a civilizačným ochoreniam ako sú na prvom mieste kardiovaskulárne ochorenia.


Ciele projektu:

•    podporiť prevenciu kardiovaskulárnych ochorení zdraviu prospešným spôsobom stravovania;
•    interaktívnymi aktivitami rozšíriť vedomosti detí o zdraviu prospešných potravinách a nápojoch.

Cieľové skupiny:

Žiaci ZŠ  od 9 do 14 rokov

Publikácie:

Web: Opens external link in new windowtrnava-live

Periodikum: Initiates file downloadČlánok v časopise Universitas Tyrnaviensis (2015)

Výstup projektu:

Initiates file downloadVyhodnotenie projektu.pdf

Foto dokumentácia

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28