Get Adobe Flash player

Prax v 3.r. Bc. (AR 2016/2017)

Druháci – prax v 3. ročníku Bc.

 

Odborná prax II. – VZbD028, VZbE028  je riadne zapísaná v študijnom programe pre 3.ročník letného semestra.

Táto  prax je rozdelená  dvoch týždňov, kde:

  • 1 týždeň na RUVZ,
  • 2. týždeň na RUVZ príp. v PZS v rámci celého Slovenska, najlepšie v mieste svojho bydliska, prípadne na inom pracovisku, ktorého náplň práce korešponduje s odborom Verejné zdravotníctvo, prípadne s témou bakalárskej práce.

Prax je možné absolvovať aj vo FN TT, avšak len v prípade schválenej témy bakalárskej práce (postup schvaľovania viď pokyny nižšie), ktorá sa bude vykonávať vo FN TT. Študent spolu so žiadosťou o prax žiada aj o vykonanie realizácie výskumu vo FN Trnava, ktorú vykonáva pod vedením školiteľa počas praxe vo FN TT

Študent má možnosť absolvovať 1 týždeň praxe na pracoviskách RÚVZ, s ktorými má FZaSP TU podpísanú zmluvu – jedná sa o RUVZ Trnava, Bardejov, Humenné, Košice, Trenčín, Žilinu. FZaSP TU prepláca iba jeden týždeň praxe na uvedených pracoviskách  (tento týždeň sa zvykne konať v septembri – 5 dní). Druhý týždeň praxe si študent vybavuje sám (obdobie absolvovania praxe je na študentovi, najneskôr však do začiatku letného semestra).

  

ROZSAH PRAXE: 60 hodín (6 hod denne x 10 dní)

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 15. máj 2017, prihláška Initiates file downloaddoc

ABSOLVOVANIE PRAXE: september 2017 + iný Vami zvolený týždeň

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 31.marec 2017

Záznamník študenta Verejného zdravotníctva z povinnej praxe Initiates file downloaddoc

Hodnotenie študenta Verejného zdravotníctva vykonávajúceho odbornú prax Initiates file downloaddoc

 

 

Náplň praxe študentov verejného zdravotníctva – 3. Bc ročník

Súčasťou praxe študentov v 3. ročníku štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo je oboznámenie študentov s  nariadeniami vlády SR, podľa ktorých sa špecificky vykonáva práca na jednotlivých oddelenia inštitúcie.

Študentovi by mal byť predložený vzorový záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru. Súčasťou praxe by mali byť aj výjazdy do terénu z jednotlivých oddelení, aby mal študent možnosť aplikovať svoje teoretické vedomosti v teréne.

Na oddelení podpory zdravia by sa mal študent oboznámiť s aktuálne prebiehajúcimi projektami a spôsobom prípravy jednotlivých projektov (jednotlivé kroky od prípravy projektu, po implementáciu a evaluáciu projektu).

 

Postup pri získaní povolenia na spracovanie výskumnej časti bakalárskej/diplomovej práce vo Fakultnej nemocnici Trnava (FN TT)

 

Študenti ktorí majú záujem spracovať výskum ku svojej Bakalárskej/Diplomovej práci vo FN TT potrebujú získať súhlas FN TT so chválením výskumu. Pri získavaní  schválenia postupujú nasledovne:

1. Oslovia vybraného školiteľa, dohodnú si s ním príslušnú tému záverečnej práce, získajú od neho vyplnené a podpísané tlačivo „Initiates file downloadČestné vyhlásenie školiteľa“.

2. Študent vypíše tlačivo „Initiates file downloadŽiadosť o výskum a prax vo FN TT“ a 2 kópie tlačiva „Initiates file downloadČestné vyhlásenia študenta

Všetky štyri vyplnené a podpísané tlačivá (čestné vyhlásenie školiteľa, 2-krát čestné vyhlásenie študenta, žiadosť o výskum) odovzdá do vyššie uvedeného termínu odovzdania prihlášky na sekretariáte KVZ, po tomto termíne katedra nebude akceptovať, ani odpovedať na žiadne iné podané žiadosti o výskum a prax.

 

 

 

Kalendár

December - 2017
P U S Š P S N
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31