Get Adobe Flash player

Prax v 2.r.Mgr. (AR 2016/2017)

Prax je riadne zapísaná v študijnom programe pre 2.ročník Mgr. letného semestra ako Odborná prax - súvislá preddiplomová – VZmD049, VZmE049.

Odbornú prax si študent zabezpečuje sám – absolvovanie odbornej praxe na RÚVZ v rámci celého Slovenska, najlepšie vo Vašom bydlisku alebo v inej inštitúcii, napríklad pracovná zdravotná služba, výskumná inštitúcia, ministerstvo zdravotníctva, špecializované odborné pracoviská = avšak inštitúcia musí byť v závislosti od témy diplomovej práce.

Študent má možnosť vykonávať prax aj vo FN TT iba v prípade schválenej témy diplomovej práce (postup schvaľovania viď pokyny nižšie), ktorá sa bude vykonávať vo FN TT. Študent spolu so žiadosťou o prax žiada aj o vykonanie realizácie výskumu vo FN Trnava, ktorý vykonáva pod vedením školiteľa počas praxe vo FN TT

 

ROZSAH PRAXE: 180 hodín = 6 týždňov (6 hod denne x 30 dní)

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 15. október 2016, prihláška Initiates file downloaddoc

ABSOLVOVANIE PRAXE: možnosť absolvovať prax po skončení zimného semestra, prípadne čiastkovo aj počas zimného semestra tak, aby nebola narušená účasť študenta na vzdelávacom procese

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 31.marec 2017

Záznamník študenta Verejného zdravotníctva z povinnej praxe Initiates file downloaddoc

Hodnotenie študenta Verejného zdravotníctva vykonávajúceho odbornú prax Initiates file downloaddoc

 

Náplň praxe študentov verejného zdravotníctva – 2.mgr ročník

Študent absolvuje prax v oblasti témy svojej diplomovej práce. Zameria sa na štúdium literatúry, prácu s odborníkom v danej téme, zber a spracovanie výsledkov.

 

Postup pri získaní povolenia na spracovanie výskumnej časti bakalárskej/diplomovej práce vo Fakultnej nemocnici Trnava (FN TT)

Študenti ktorí majú záujem spracovať výskum ku svojej Bakalárskej/Diplomovej práci vo FN TT potrebujú získať súhlas FN TT so chválením výskumu. Pri získavaní  schválenia postupujú nasledovne:

1. Oslovia vybraného školiteľa, dohodnú si s ním príslušnú tému záverečnej práce, získajú od neho vyplnené a podpísané tlačivo „Initiates file downloadČestné vyhlásenie školiteľa".

2. Študent vypíše tlačivo „Initiates file downloadŽiadosť o výskum a prax vo FN TT" a 2 kópie tlačiva „Initiates file downloadČestné vyhlásenia študenta".

Všetky štyri vyplnené a podpísané tlačivá (čestné vyhlásenie školiteľa, 2-krát čestné vyhlásenie študenta, žiadosť o výskum) odovzdá do hore uvedeného termínu odovzdania prihlášky na sekretariáte KVZ, po tomto termíne katedra nebude akceptovať, ani odpovedať na žiadne iné podané žiadosti o výskum a prax.

 

 

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28