Get Adobe Flash player

Magisterské štúdium

Ročníkoví vedúci pre Akademický rok 2015/2016

1. ročník Mgr. - Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
2. ročník Mgr. - Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., PMH

Initiates file downloadKVZ _Popis činnosti koordinátora ročníka

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov

Milí študenti!
Týmto Vás žiadame o vyplnenie priloženého formuláru na výber povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v takom rozsahu, aby splnil podmienky Študijného poriadku FZaSP TU.
Formulár je možné priniesť osobne na sekretariát Katedry verejného zdravotníctva (miestnosť č. dv. 203, 1.poschodie), najneskôr do 10 dní odo dňa zápisu. Formulár je tiež možné poslať poštou na adresu, berie sa do úvahy dátum pečiatky z pošty.

Mgr. Marcela Nováková
Katedra VZ – sekretariát
FZaSP TU
Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava


Prihlasovanie na predmety je záväzné. Výber predmetov už nebude môcť byť zmenený. Odporúčaný študijný program, sylaby, formulár a všetky podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke Katedry verejného zdravotníctva vz.truni.sk v časti dokumenty, všeobecné.

S pozdravom

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., 


Formulár pre študentov MAGISTERSKÉHO STUPŇA DENNÉHO štúdia Initiates file downloadpdf

Formulár pre študentov MAGISTERSKÉHO STUPŇA  EXTERNÉHO štúdia Initiates file downloadpdf

Kalendár

December - 2017
P U S Š P S N
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31