Get Adobe Flash player

The Impact of Depression on Diabetes Patients: Prevalence and Costs

Trvanie projektu:
Január 2008 - 2010

Financovaný:
National Institutes of Health, Fogarty International Center
University of California, Berkeley, USA

Vedúci projektu:
Razvan Chereches, MD, PhD. - Center for Health Policy and Public Health, Institute for Social Research, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko

Členovia riešiteľského tímu v SR:
PhDr. Marek Majdan, PhD.
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.

Asistenti pre zber údajov:
Mgr. Zuzana Škvarková, Bc. Anna Camberovitchová, Bc. Marek Psota, Bc. Tomáš Sabol, Bc. Roman Šimončič, Bc. Veronika Šťastná, Bc. Miroslav Švaro, RNDr. Beáta Tarageľová, PhD., Bc. Zuzana Tóthová

Partneri:
Alexandru Coman - Center for Health Policy and Public Health, Institute for Social Research, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko

Anotácia:
Projekt bol zameraný na zistenie prevalencie depresie u diabetických pacientov a zhodnotenie nákladov spojených s komorbiditou diabetes-depresia. Údaje boli získavané od respondentov dotazníkovou metódou, pričom boli použité dva dotazníky – PHQ9 na skríning depresie a DCQ na zistenie základných charakteristík respodentov a na zhodnotenie nákladov spojených s ochoreniami.
Do štúdie bolo celkovo zapojených 1056 pacientov s DM z Trnavy/Slovensko a 1171 z Cluj Napoca/Rumunsko.


Ciele:

  1. Zistiť prevalenciu depresie u diabetických pacientov žijúcich v dvoch okresoch – Cluj-Napoca, Rumunsko a Trnava-Slovensko.
  2. Zhodnotiť náklady v súvislosti s diabetom a depresiou

 

Zber údajov bol ukončený vo februári 2009, údaje boli analyzované a v súčasnosti prebieha prezentovanie výsledkov na národných a medzinárodných podujatiach a v národných a medzinárodných publikáciách.

Publikácie:
Evaluation of Depression Level Using "Patient Health Questionnaire 9" among Diabetes Patients / Lenka Maruskova et al.
In: Health and Quality of Life. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-274-3. - S. 104-111.

Hodnotenie depresie u diabetických pacientov / L. Marušková et al.
In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-698-7. - S. 21.

Evaluation of depression level using PHQ9 among diabetes patients / Maruskova, L. et al.
In: Topic: Health and Quality of life. - Trnava : Trnava University, 2009. - S. 30.

Výskyt depresie u pacientov s diabetes mellitus - pilotná štúdia v SR a Rumunsku / L. Marušková, M. Majdan, J. Pekarčíková.
In: VI. Martinské dni hygieny - verejné zdravotníctvo. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, 2009. - S. 34-35.

 

 

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28