Get Adobe Flash player

Environmentálne rizikové faktory nádorov kože: zvyky a návyky detí a rodičov z hľadiska správania sa na slnku. Porovnávacia pilotná štúdia v Rumunsku a v Slovenskej republike

Trvanie projektu:
December 2009 - November 2010 (predĺžené do apríla 2011)

Financovaný:
National Institutes of Health, Fogarty International Center
University of Iowa, Iowa, USA

Vedúci projektu:
Razvan Chereches, MD, PhD. - Center for Health Policy and Public Health, Institute for Social Research, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko

Členovia riešiteľského tímu v SR:
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.
Mgr. Zuzana Izsáková

Anotácia:
Hlavným zámerom tejto pilotnej porovnávacej štúdie, financovanej cez Fogarty program University of Iowa je popísať správanie sa detí v súvislosti s ochranou pred slnečným žiarením, identifikovať behaviorálne determinanty a na základe zistení vytvoriť guidelines zameraný na ochranu detí pred nepriaznivými účinkami slnečného žiarenia.
Štúdia prebieha v dvoch krajinách – Rumunsko a Slovenská republika. 
   
Ciele:
Zistiť zvyky a návyky opaľovania sa, históriu spálenia sa a správanie sa počas expozície slnečnému žiareniu u detí vo veku 3-6 rokov.

Do projektu bolo zapojených 7 vybraných materských škôl v Bratislave. Celkovo bolo zozbieranych 103 dotazníkov od rodičov detí vo veku od 3-6rokov. Zber údajov bol ukončený v decembri 2010, bola vytvorená online databáza a v súčasnosti prebieha analýza získaných výsledkov a ich prezentácia.

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31