Get Adobe Flash player

Hodnotenie krvou prenosných ochorení v nemocniciach strednej a východnej Európy

Trvanie projektu:
Septeber 2009 - August 2010

Financovaný:
National Institutes of Health, Fogarty International Center
University of Iowa, Iowa, USA

Vedúci projektu:
Predrag Đurić - University of Novi Sad, Faculty of medicine, Novi Sad, Srbsko

Členovia riešiteľského tímu v SR:
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.

Asistent pre zber údajov:
Mgr. Marek Psota

Partneri:
Predrag Đurić - University of Novi Sad, Faculty of medicine, Novi Sad, Srbsko
Kinga Polanska - Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poľsko

Anotácia:
Pilotný projekt, ktorý je financovaný cez Fogarty program University of Iowa a je zameraný na zhodnotenie problematiky krvou prenosných ochorení (KPO) – hepatitídy B a C, HIV infekcie u zdravotníckych pracovníkov.
Projekt prebiehal v troch krajinách – v Srbsku, v Poľsku a v Slovenskej republike.   


Ciele:

  • preskúmať existujúce právne predpisy, pravidlá a preventívne opatrenia pre KPO, ktoré existujú v krajinách strednej Európy,
  • zhodnotiť epidemiológiu KPO vo všeobecnej populácii a najmä zdravotníckymi pracovníkmi v strednej Európe,
  • zistiť úroveň vedomostí a dodržiavanie existujúcich predpisov pre prevenciu KPO u zdravotníckych pracovníkov zo strednej Európy,
  • vývoj nástrojov pre prevenciu a kontrolu KPO.

Zber údajov bol ukončený v apríli 2010, údaje boli analyzované a v súčasnosti prebieha prezentovanie výsledkov na národných a medzinárodných podujatiach a v národných a medzinárodných publikáciách.

Publikácie:
Evaluation of prevention of professional acquired blood borne infections in hospitals in three European countries / P Durić et al.
In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 20, Supplement 1 (2010), s. 205.
An Evaluation of Blood-Borne Infections` Prevention in Trnava Hospital. / Maruskova Lenka et al.
In: Science in the service of humanity. - Trnava : Faculty of Health Care and Social Care Trnava University, 2010. - ISBN 978-80-8082-397-9. - 1 s.
Science in the service of humanity. - Trnava : Faculty of Health Care and Social Care Trnava University, 2010. -Initiates file download ppt

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31