HOME >

OZNAMYnové

O PREDMETE

ANALÝZA DÁT I.

ANALÝZA DÁT II.

ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE

LINKY

 

 

 

Portál predmetu Analýza epdemiologických dát je určený predovšetkým pre študentov verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity. Je prevádzkovaný Katedrou verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity.

Hlavným cieľom a účelom tohoto portálu je poskytnúť študentom potrebný študijný materiál v rámci predmetu Analýza epidemiologických dát I. a II.

Samozrejme, vítaní sú aj študenti, ktorí nie sú v súčasnosti zapísaní na predmet Analýza epidemiologických dát I. alebo II., ako aj odborná a široká verejnosť so záujmom o epidemiológiu, menežment dát a analýzu a interpretáciu dát vo verejnom zdravotníctve - či už výskume, vzdelávaní alebo praxi.

Na stránke sa taktiež nachádzajú v sekcii Environmentálne zdravie študijné materiály pre tento predmet.

PhDr.Marek Majdan,PhD.

Odborný asistent, Katedra verejného zdavotníctva, FZaSP, TU